సరిత మనసు సరితదే

సరిత మనసు సరితదే

వ్యక్తిత్వాలు కాలంలో మార్పుకు గురి అవుతాయి. అలా సరితా అనే అమ్మాయిలో మార్పు కాలంలో కలిగితే, సరిత మనసు సరితదే తెలుగులో స్టోరీ రీడ్ చేయండి. సుజానామాల్ లో తన డ్రైవర్  కవల పిల్లల  మొదటి బర్త్ డే కి గిఫ్ట్స్ చూస్తున్నది సరిత. ఒక పెద్ద కంపెనీ లో మేనేజర్ గ పని చేస్తున్నది.  వళ్ళంతా అందం ,చేతి నిండా డబ్బు, అహంకారం ఆమె ఆభరణాలు. హలో సరితమ్మా ,ఎలా ఉన్నారు ?  గుర్తు పట్టారా?  … Read more