టీనేజ్ పిచ్చాపాటి చాటింగ్

టీనేజ్ పిచ్చాపాటి చాటింగ్

టీనేజ్ పిచ్చాపాటి చాటింగ్ లోనూ కరోనా ప్రభావమే కనబతుంటే, ఈ మహమ్మారి పోయేకాలం ఎప్పుడు? రాశి  స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి చాలా రోజుల తర్వాత  వీడియో గ్రూప్ చాటింగ్ చేస్తున్నారు హాయ్ రాశీ  ఎలా ఉన్నావు ? చాలా రోజులయ్యింది నిన్ను చూసి -కావ్య అబ్బ ఈ కరోనా ఏమో కానీ పిచ్చి లేస్తుందే-శృతి ఎక్కడకైనా చెప్పకుండా పారిపోవాలన్పిస్తున్నది -ఆమని మూసిన తలుపులు మూసినట్లే ఉంటున్నాయి -తేజస్విని చెప్పు ఇంకా సంగతులేంటి ?- ధనుశ్రీ వర్క్ … Read more