మా తాతమ్మ జీవితం లో సక్సెస్ శాతం ఎంత? ఏమో ?

మా తాతమ్మ జీవితం లో సక్సెస్ శాతం ఎంత? ఏమో ?

ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో కధ . ఒక్కో వ్యధ . ఇది మా తాతమ్మ కధ. ఒక గాధ . ఆ రోజు తాతమ్మ పుట్టినరోజు మే ఎనిమిదవ తారీఖు . అందరం కలిసి ఆమెతో కేకు కట్ చేయించాము విందు భోజనం చేసాము . సందడి గా , సంతోషం గా గడిచింది . నేను ఆమె దగ్గర కి వెళ్లి  గత జ్ఞాపకాల దొంతరను విదిల్చాను .  ఆమె మనసు పొరల్లో ఉండిపోయిన స్మృతులు  ఒక్కసారే … Read more