తాతయ్య టీగోల మనవడి స్వీట్లతో పేచి

తాతయ్య టీగోల మనవడి స్వీట్లతో పేచి

తాతయ్య టీగోల మనవడి స్వీట్లతో పేచి శీర్షికన తెలుగు కధ.. ఈ స్టోరీ కేవలం కల్పితం… ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు… కేవలం ఒక కధగానే చూడగలరు. అలవాటు ముదిరి వ్యసనంగా మారకూడదని అంటారు. అలవాటుగా ఉన్నంతసేపూ అది మనసుకు సంతోషం… అలవాటు వ్యసనం అయితే తనతోటివారికి కష్టం. తన శరీరమునకు నష్టం.. అలవాటును అలవాటుగానే ఉంచాలంటే బలనమైన సాధన ఉండాలి.. అప్పడే అలవాటు అలవాటుగానే ఉంటుంది… వ్యసనంగా మారదు… ఒక తాత టీ అలవాటు….. మనవడి స్వీట్స్ … Read more

టచ్ ఫోన్ టచ్ చేయకుండా ఒక్కరోజు అంతా…

టచ్ ఫోన్ టచ్ చేయకుండా ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు గడిపిన ఒక వ్యక్తి… కధ కల్పితం ఇంకా వాస్తవం కాదు. అలాగే ఎవరినీ, ఏవర్గం వారిని కూడా ఉద్దేశించింది కాదు. ఇంకా ఈ కధలో కేవలం పాత్రల యొక్క భావన వరకు మాత్రమే వస్తువు యొక్క స్థితిని వాడడం జరిగింది. ‘నన్ను టచ్ చేయకుండా ఒక్కరోజు గడుపు చూద్దాం…’ అంటూ ఫోన్ చాలెంజ్ వస్తే… ఎలా ఉంటుంది. ప్రతి రోజూ నిద్ర లేవగానే టీ తాగే అలవాటు ఉన్న … Read more